Đơn Ủy Quyền Sữa Chữa

Chúng tôi muốn quý vị có thể có lại xe càng sớm càng tốt! Để nhanh chóng tiến trình sữa chữa và quý vị không cần mất thời gian quay trở lại ký Giấy Ủy Quyền Sữa Chữa, chúng tôi đã tạo ra Mẫu Đơn Ủy Quyền này trên website để quý vị điền và ký nhận qua online. Đơn Ủy Quyền với chữ ký xác nhận của quý vị sẽ cho phép chúng tôi tiến hành sửa chữa xe của quý vị dựa trên các Định Giá (Ước Tính) mà quý vị đã được cung cấp.

Tất cả các khung có dấu (*) là yêu cầu cần điền, quý vị cần đọc kỹ và đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện trong đơn.

Thông Tin Chung

Enter your full name
Enter a valid email address
Enter a valid phone number
Enter your adress
Enter your city
Invalid Input
Enter a valid US zip code
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Enter a valid Vehicle License Plate Number
Enter insurance company name
Invalid Input
Invalid Input

Điều Khoản & Điều Kiện

Khi ký vào mẫu đơn này, tôi xác nhận hiểu và đồng ý với các điều khoản sau đây và ủy quyền cho USA TOUCHUP AUTO BODY INC (Công Ty) sửa chữa chiếc xe nói trên.

Tôi cho phép công việc sửa chữa được thực hiện cùng với các phụ tùng cần thiết và cho phép công ty và/hoặc nhân viên của công ty vận hành chiếc xe được mô tả ở đây trên đường cao tốc, hoặc ở nơi khác để kiểm tra và / hoặc phẩm định chất lượng. Tôi cho phép sửa chữa phụ, khi công ty thấy cần thiết.

Hơn nữa, người ký tên dưới đây, còn được biết đến là "Người được bảo hiểm" được xem như việc sửa chữa được thực hiện cho xe của "Người được bảo hiểm", sẽ chấp thuận cho USA TOUCHUP AUTO BODY INC quyền được ký và/hoặc ký nhận vào bất kỳ chi phí được gửi đến Người Được Bảo Hiểm, và/hoặc ký nhận chi phí yêu cầu bồi thường thiệt hại cho chiếc xe được mô tả ở trên.

** CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO ĐỒ VẬT QUÝ VỊ ĐỂ QUÊN TRONG XE **
*** KHÁCH HÀNG CHẤP NHẬN THANH TOÁN CHO PHỤ TÙNG CẦN THAY *** ĐÃ CHO PHÉP VÀ CHẤP THUẬN:

Quý vị ở đây đã cho phép chúng tôi tiến hành sơn hay sửa chữa theo những yêu cầu chi tiết bên trên. Quý vị hiểu rằng hóa đơn sơn sửa sẽ phải thanh toán toàn bộ, bao gồm tất cả những chi phí sửa chữa phát sinh, trước khi được nhận lại xe, và quý vị cũng cho phép chúng tôi và/hoặc nhân viên chúng tôi được phép vận hành xe, mà quý vị cần sơn sửa trong bản định giá này, trên đường phố, đường cao tốc hay các nơi khác nhằm mục đích kiểm tra và/hoặc thử nghiệm. Chúng tôi được quyền trưng thu xe bên trên của quý vi để thu hồi chi phí sữa chữa trong trường hợp hóa đơn không được thanh toán. Quý vị nhận trách nhiệm đói với bất kỳ khoản phí luật sư hoặc phí thu nào liên quan đến việc thu hồi chi phí sơn sửa chưa thanh toán. Quý vị sẽ không quy trách nhiệm về việc bị mất hoặc hư hỏng xe hay các đồ vật còn sót lại trong xe hoặc các đồ vật còn lại trong xe trong trường hợp xe của quý vị bị hỏa hoạn, trộm cắp, tai nạn, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát của quý vị. Các phụ tùng cũ được lấy ra khỏi xe sẽ bị vứt bỏ, trừ khi có hướng dẫn khác. I authorize any and all supplements payable direct to you. Quý vị chấp thuận thanh toán cho tất cả các chi phí sửa chữa phát sinh và ủy quyền cho chúng tôi nhận các khoản thanh toán từ bảo hiểm. Nếu quý vị hủy việc sơn sửa trước khi công việc hoàn tất vì bất cứ lý do nào, quý vị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán cho những chi phí tháo gỡ và lắp ráp lại vào xe của quý vị.

Chúng tôi nhận thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng các loại, thẻ ngân hàng, và chi phiếu cá nhân.
CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN CHI PHIẾU THƯƠNG MẠI..

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input